Search this blog

Tuesday, October 15, 2013

Google Analytics הסבר למתחיל: איך אפשר לדעת את מקורות ההגעה לדף ב ?

חבר שעושה את צעדיו הראשונים בתחום קידום האתרים (search engine optimization) ועדיין נאבק עם היסודות של google analytics שאל "איך אפשר לדעת את מקורות ההגעה לדף (פייסבוק, גוגל+, וגוגל)?"

התשובה היא מאוד פשוטה:
1. הולכים לreporting (כפתור שלישי משמאל בפס הכתום למעלה)
2. בוחרים acquisition
3. בוחרים all traffic

וכך אתה רואה את מקורות התנועה.
דוגמא לאתר עם מקורות תנועה מוגבלים. פרטים מזהים טושטשו. 


אבל זה לא נכון לעסוק רק במקורות התנועה. חשוב לא פחות לבחון את ההתנהלות שלה בתוך האתר. איך עושים את זה ?

התשובה היא מאוד פשוטה:
1. הולכים לreporting (כפתור שלישי משמאל בפס הכתום למעלה)
2. בוחרים Audience
3. בוחרים Visitors Flow

דוגמא לאתר שהתנועה בתוכו איננה משמחת: המבקרים מפסיקים את התנועה אחרי עמוד אחד. פרטים מזהים טושטשו. 

הערה:
Google Analytics מתעדכן תכופות, ונדמה שיותר מכלי גוגל אחרים, משתנה גם ממשק-המשתמש עצמו. יש לי חשש סביר שההנחיות שדלעיל, שהיו מדוייקות בזמן הכתיבה, אינן מתארות נכונה את הממשק בזמן שבו הפוסט הזה נקרא. עם זאת, כמו כלי-מחשוב רבים, מה שחשוב בלמידה של הכלי, הוא הבנת עקרונות הכלי, ובאמצעותם יהיה קל לקורא המתחיל להתמודד עם כל שינוי עתידי בממשק.