Search this blog

Monday, November 30, 2015

מה הדרך הכי פשוטה לאבד את חשבון פייסבוק לפורצים?

מה הדרך הכי פשוטה לאבד את חשבון פייסבוק לפורצים? חברות עם אנשים שאתם לא מכירים.

פייסבוק מאפשר למי ששכח את הסיסמא, את הדואל ואת הפלאפון, לשחזר את החשבון באמצעות 3 חברים אמינים. אם לא בחרתם מראש להגדיר מיהם, הוא יאפשר לבחור... אם הייתי פייסבוק, לא הייתי מאפשר את הדרך הזו, כי עבור נוער בגילאי 13-18, אין מודעות מספקת לחומרת פריצות-מחשב, ובהחלט אפשר לדמיין צעירים שפורצים לחשבונות של חבריהם לכיתה כמעשי-קונדס, בלי להבין שהם חצו סף פלילי שעשוי ללוות אותם לשארית חייהם.